Kể lại nội dung câu chuyện trong bài thơ Lượm – Chuyển thể Lượm thành văn xuôi

Kể lại nội dung câu chuyện trong bài thơ Lượm – Chuyển thể Lượm thành văn xuôi Bài làm Ai đã từng đọc “Tuổi thơ dữ dội” của Phung Quán chắc hẳn đều biết những năm tháng chiến tranh lại Huế diễn ra như thế nào. Trong cuộc đời làm Cách mạng của tôi, có

Tả người lao công đang làm việc, miêu tả công nhân vệ sinh hay ngắn gọn

Tả người lao công đang làm việc, miêu tả công nhân vệ sinh hay ngắn gọn BÀI VĂN MẪU SỐ 1 TẢ NGƯỜI LAO CÔNG ĐANG LÀM VIỆC: “Những đêm đông Khi cơn dông Vừa tắt Tôi đứng trông Trên đường lạnh ngắt Chị lao công Như sắt Như đồng Đêm đông Quét rác.” Mỗi