Vẻ đẹp khuất lấp của người vợ nhặt trong tác phẩm cùng tên của Kim Lân và người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa

Vẻ đẹp khuất lấp của người vợ nhặt trong tác phẩm cùng tên của Kim Lân và người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa Dàn ý Mở bài: Chủ đề người phụ nữ là chủ đề quen thuộc trong văn học. Nếu văn chương Trung đại ca ngợi vẻ đẹp của người

Phân tích nhân vật Chiến và Việt trong Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)

Phân tích nhân vật Chiến và Việt trong Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) Dàn ý Mở bài: “Gia đình là tế bào của xã hội”điều ấy được thể hiện rõ nét trong giai đoạn đất nước đang sục sôi kháng chiến. Từ sức mạnh của những đứa con trong một gia đình,

Cảm nhận hình ảnh đôi bàn tay của Tnú (Rừng xà nu), liên hệ với Việt (Những đứa con trong gia đình)

Cảm nhận hình ảnh đôi bàn tay của Tnú (Rừng xà nu), liên hệ với Việt (Những đứa con trong gia đình) Dàn ý Mở bài: – Để xây dựng thành công một tác phẩm văn học, nhà văn bao giờ cũng tập trung xây dựng những chi tiết nghệ thuật. Thông qua chi tiết

Kể lại nội dung câu chuyện trong bài thơ Lượm – Chuyển thể Lượm thành văn xuôi

Kể lại nội dung câu chuyện trong bài thơ Lượm – Chuyển thể Lượm thành văn xuôi Bài làm Ai đã từng đọc “Tuổi thơ dữ dội” của Phung Quán chắc hẳn đều biết những năm tháng chiến tranh lại Huế diễn ra như thế nào. Trong cuộc đời làm Cách mạng của tôi, có