Nhớ mãi ơn thầy cô

Nhớ mãi ơn thầy cô Bài làm Cha mẹ cho con một hình hài, Thầy cô cho em cả kiến thức.   Vâng! Đó là điều thiêng liêng cao cả mà em tâm đắc nhất .Đấng sinh thành đã cho em một hình hài .Thầy cô là người cha người mẹ thứ hai cho em