Giải Lý lớp 12 Bài 1: Dao động điều hòa C1 trang SGK: Gọi Q là hình chiếu của điểm M lên trục y (H.1.2). Chứng minh rằng điểm Q dao động điều hòa. Trả lời: Gọi Q là hình chiếu của điểm M lên trục Oy Ta có tọa độ y = OQ của