Category: Giải bài tập Vật lý lớp 12

Giải Lý lớp 12 Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

Giải Lý lớp 12 Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp Học sinh dựa vào số liệu thực tế đo được khi thực hành trên lớp, và dựa vào yêu cầu đề bài và công thức tính trong sách giáo khoa để hoàn thành

Giải Lý lớp 12 Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Giải Lý lớp 12 Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất C1 trang 81 SGK: Nhắc lại các công thức tính công suất điện tiêu thụ trong một mạch điện không đổi. Trả lời: Công suất tiêu thụ mạch điện không đổi P = UI C2

Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Giải Lý lớp 12 Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều C1 trang 62 SGK: Nhắc lại định nghĩa dòng điện một chiều không đổi. Trả lời: Dòng điện một chiều không đổi là dòng điện chạy theo một chiều với cường độ không đổi. C2 trang 62 SGK: Xác định giá trị