Category: Giải bài tập Vật lý lớp 12

Giải Lý lớp 12 Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Giải Lý lớp 12 Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng C1 trang 154 SGK: Nếu làm thí nghiệm với tấm kẽm tích điện dương thì góc lệch của kim tĩnh điện kế sẽ không bị thay đổi khi chiếu vào tấm kẽm bằng ánh sáng hồ quang. Tại sao? Trả

Giải Lý lớp 12 Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Giải Lý lớp 12 Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến C1 trang 117 SGK: Hãy giải thích tại sao phải dùng các sóng điện từ cao tần. Trả lời: Sóng điện từ cao tần thường được gọi là sóng ngắn. Trong thông tin liên lạc vô tuyến thường dùng