Category: Giải bài tập Vật lý lớp 12

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân C1 trang 184 SGK: Giải thích rõ hơn bảng 36.1 Trả lời: So sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học: Có sự biến đổi các phân tử như: HCl đổi thành