Category: Giải bài tập Sinh học lớp 8

Giải Sinh lớp 8 Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Giải Sinh lớp 8 Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hooạt động của các tuyến nội tiết Bài 1 (trang 186 sgk Sinh học 8): Trình bày cơ chế tự điều hòa hoạt động của tuyến tụy Lời giải: Sự phối hợp hoạt động của các tế bào α và β của đảo