Category: Giải bài tập Sinh học lớp 7

Giải Sinh lớp 7 Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

Giải Sinh lớp 7 Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương Bài 1: Địa phương em thường nuôi những động vật nào? Lời giải: Nhìn chung các địa phương Việt Nam đều nuôi những loài gia súc (trâu, bò, lợn, chó, mèo…), gia cầm