Category: Giải bài tập Sinh học lớp 6

Giải Sinh lớp 6 Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Giải Sinh lớp 6 Bài 48: Vai trò của thựcvật đối với động vật và đối với đời sống con người Bài 1: (trang 154 sgk Sinh học 6): Thực vật có vai trò gì đối với động vật? Lời giải: Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật. Chúng cung