Category: Văn mẫu lớp 5

Tả mẹ em đang nấu cơm

Đề bài: Tả mẹ em đang nấu cơm      Bài làm Nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm chính xác 5 giờ chiều, em vừa hoàn thành bài tập về nhà xong thì cũng là lúc mẹ đi làm về. Em vui mừng chạy ra đón mẹ và đỡ hộ mẹ chiếc làn đựng

Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc

Đề bài: Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc Bài làm Trong cuộc sống chúng ta gặp rất nhiều người. Có những người chỉ gặp một lần thôi nhưng để lại cho chúng ta những ấn tượng sâu sắc không thể nào quên. Và