Category: Văn mẫu lớp 3

Kể về người mẹ của em

Kể về người mẹ của em Bài làm Người mà phải chịu bao nhiêu nỗi khổ cực và đau đớn để sinh ra chúng ta, chăm sóc chúng ta, đó là người Mẹ. Mẹ của mình luôn yêu thương và chăm sóc mình vô điều kiện. Mẹ mình như một cô tiên xinh đẹp và