Category: Giải bài tập Lịch sử 9

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (trang 45 sgk Lịch Sử 9): – Hội nghị I-an-ta đã có những quyết định nào và hệ quả của những quyết định đó? Trả lời: + Hội nghị đã thông qua những quyết đinh

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học-kĩ thuật

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học-kĩ thuật (trang 51 sgk Lịch Sử 9): – Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật trong thời gian gần đây có những thành tựu nào quan trọng đáng chú ý? Trả

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (trang 57 sgk Lịch Sử 9): – Tại sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? Trả lời: Vì tuy Pháp là nước thắng trận,

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)

Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925) (trang 59 sgk Lịch Sử 9): – Tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam như thế nào? Trả lời: