Category: Giải bài tập Lịch sử 6

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 (trang 74 sgk Lịch Sử 6): – Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì? Trả lời:   Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn, bảo vệ quyền

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X (trang 67 sgk Lịch Sử 6): – Nhân dân Tượng Lâm đã giành được độc lập trong hoàn cảnh nào? Trả lời: – Vào thế kỉ II, nhân dân Giao Châu nhiều lần nổi dậy đấu

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX (trang 63 sgk Lịch Sử 6): – Em có nhận xét gì về tính hình nước ta dưới ách thống trị của nhà Đường? Trả lời: Nước ta dưới ách đô hộ của nhà

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (tiếp)

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (tiếp) (trang 61 sgk Lịch Sử 6): – Theo em, thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân không? Vì sao? Trả lời: Thất bại của Lý Nam

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (trang 53 sgk Lịch Sử 6): – Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quận nào của châu Giao? Trả lời: Miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm: quận Giao

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (trang 50 sgk Lịch Sử 6): – Vì sao Mã Viện lại được chọn là chỉ huy đội quân xâm lược? Trả lời:   Vì Mã Viện là viên tướng lão luyện, nổi tiếng gian ác,