Category: Giải bài tập Lịch sử 10

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân (trang 184 sgk Lịch Sử 10): – Công nhân làm việc và sinh hoạt trong hoàn cảnh như thế nào? Trả lời: – Trong các công xưởng tư bản, công nhân phải làm hết sức vất

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa (trang 175 sgk Lịch Sử 10): – Trình bày tình hình kinh tế Anh vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX Trả lời: – Từ cuối thập niên 70, Anh mất dần

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (trang 172 sgk Lịch Sử 10): – Trình bày những phát minh lớn về khoa học kĩ thuật cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX Trả lời: – Trong lĩnh vực Vật lí: +

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (trang 164 sgk Lịch Sử 10): – Hãy trình bày những nét lớn về tình hình nước Đức ở giữa thế kỉ XIX Trả lời: – Tình hình kinh tế + Đến

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (trang 147 sgk Lịch Sử 10): – Hãy trình bày chính sách của Chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa. Trả lời: – Cấm Bắc Mĩ sản

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (trang 144 sgk Lịch Sử 10): – Hãy nêu đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội Nê-đec-lan trước cách mạng. Trả lời: – Tình hình kinh tế: Đầu thế kỉ XVI, Nê-đec-lan là một trong những

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước (trang 135 sgk Lịch Sử 10): – Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng nước. Trả lời: – Thời dựng nước, người Việt duy trì một nền nông nghiệp đa dạng. Họ biết dùng trâu bò và lưỡi

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân (trang 131 sgk Lịch Sử 10): – Em nghĩ thế nào về cuộc sống của nhân dân ta dưới thời Nguyễn? So sánh với thế kỉ XVIII. Trả lời: