Category: Giải bài tập Hóa học lớp 8

Giải Hóa lớp 8 bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Giải Hóa lớp 8 bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất Bài 1: Kết luận nào đúng? Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì: a) Chúng có cùng số mol chất. b) Chúng có cùng khối lượng.