Category: Giải bài tập Hóa học lớp 10

Giải Hóa lớp 10 bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Giải Hóa lớp 10 bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh Bài 1: Viết bản tường trình (trang 148 SGK Hóa 10) 1. Điều chế và chứng minh tính khử của H2S Hiện tượng: H2S thoát ra có mùi trứng thối. H2S cháy trong không khí ngọn