Category: Giải bài tập Địa lý 7

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu Câu 1: Xác định vị trí của một số quốc gia trên lược đồ Quan sát hình 61.1, hãy: – Nêu tên và xác định vị trí của một số quốc gia

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Giải bài tập Địa lí lớp 7 Bài 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu Câu 1: Nhận biết dặc điểm khí hậu Quan sát hình 51.2: – Cho biết vì sao cùng vĩ độ nhưng vùng ven biển của bán đảo Xcan – đi