Category: Giải bài tập Địa lý 6

Giải bài tập Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Giải bài tập Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương (trang 71 sgk Lịch Sử 6): – Theo em, việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ nhằm mục đích gì? Trả lời:   Tiết độ sứ là chức quan của nhà Đường, thể hiện quyền

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất (trang 81 sgk Địa Lí 6): – Hãy quan sát các hình 67, 68 và cho biết sự phát triển của thực vật ở hai nơi này

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương<

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương Câu 1:1. Dựa vào bản đồ các dòng biển trong Đại dương Thế giới,hãy: – Cho biết vị trí và hướng chủ yếu của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Nam,

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Câu 1: Quan sát biểu đồ hình 55 và trả lời các câu hỏi sau: – Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Thể hiện trong thời gian bao lâu? Yếu tố nào