Giải bài tập Toán học lớp 4

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số

Bài 1 (trang 167 SGK Toán 4): Tính:

giai toan lop 4 on tap ve cac phep tinh voi phan so - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số

Lời giải:

giai toan lop 4 on tap ve cac phep tinh voi phan so 1 - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số

Bài 2 (trang 167 SGK Toán 4): Tính:

giai toan lop 4 on tap ve cac phep tinh voi phan so 2 - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số

Lời giải:

giai toan lop 4 on tap ve cac phep tinh voi phan so 3 - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số

Bài 3 (trang 167 SGK Toán 4): Tìm x:

giai toan lop 4 on tap ve cac phep tinh voi phan so 4 - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số

Lời giải:

giai toan lop 4 on tap ve cac phep tinh voi phan so 5 - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số

Bài 4 (trang 168 SGK Toán 4): Diện tích của vườn hoa nha trường được sử dụng như sau: 3/4 diện tích vườn hoa dùng đẻ trồng các loại hoa, 1/5 diện tích để làm đường đi, diện tích phần còn lại của vườn hoa để xây bể nước ( như hình vẽ).

giai toan lop 4 on tap ve cac phep tinh voi phan so 6 - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số

a) Hỏi diện tích để xây bể nước chiếm bao nhiêu phần diện tích vườn hoa?

b) Biết vườn hoa là hình chữ nhật có chiều dài 20 m, chiều rộng 15m.

Hỏi diện tích để xây bể nước là bao nhiêu mét vuông?

Lời giải:

Tóm tắt: a) Trồng hoa: 3/4 diện tích cả vườn.

Đường đi: 1/5 diện tích cả vườn.

Bể nước: … diện tích cả vườn?

b) Dài: 20m

Rộng: 15m

Bể nước: …m2?

Suy nghĩ:

Muốn tính diện tích bể nước ta lấy diện tích cả vườn trừ đi diện tích đã dùng để trồng hoa và làm đường đi.

Muốn tính diện tích đã dùng, ta cộng phần diện tích trồng hoa và làm đường đi.

Ta có:

giai toan lop 4 on tap ve cac phep tinh voi phan so 7 - Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số

Bài 5 (trang 168 SGK Toán 4): Con sên thứ nhất bò trong 15 phút bò được 2/5 m. Con sên thứ hai trong 1/4 giờ bò được 45 cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn?

Xem thêm:  Viết một bức thư cho bạn để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt

Lời giải:

1/4 giờ = 60 phút ×1/4=15 phút; 2/5 m=100cm×2/5=40cm.

Trong 15 phút con sên thứ nhất bò được 40cm, nhưng con sên thứ hai bò được 45cm. Vậy con sên thứ hai bò nhanh hơn con sên thứ nhất.