Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 5: The media

Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 5: The media

1. Getting started (Trang 40 SGK Tiếng Anh 9)

1. Work with a partner. Ask and answer questions about your favorite activities…. (Làm việc với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi về các hoạt động yêu thích của bạn và bao nhiêu bạn dành cho mỗi hoạt động.)

Gợi ý:

reading newspapers

A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Reading newspapers.

A: How many hours a week do you spend reading newspapers?

B: About 4 or 5 hours, I guess.

listening to the radio

A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Listening to the radio.

A: How many hours a week do you spend listening to the radio?

B: About 5 to 6 hours, I guess.

reading magazines

A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Reading magazines.

A: How many hours a week do you spend reading magazines?

B: About 5 or 6 hours, I guess.

using the Internet

A: Which of these is your favourite activity in your free time?

B: Using the Internet.

A: How many hours a week do you spend using the Internet?

B: About 9 or 10 hours, I guess.

2. Listen and read (Trang 41-42 SGK Tiếng Anh 9)

Hướng dẫn dịch:

A. Trước khi báo đã được phát minh, người rao tin sẽ đi qua các đường phố rung chuông. Họ hét lên những tin tức mới nhất khi họ đang đi bộ.

B. Ở Việt Nam mọi người thích đọc báo và tạp chí. Tờ Kiến Thức Ngày Nay là một trong những tạp chí nổi tiếng nhất và được đọc rộng rãi bởi cả thanh thiếu niên và người lớn.

C. Nhờ truyền hình có thể nhận các thông tin mới nhất và thưởng thức các chương trình thú vị theo một cách vừa tiện lợi và lại không đắt đỏ. khán giả có thể xem các chương trình địa phương và quốc tế đa dạng trên các kênh sóng khác nhau.

D. Giai đoạn tiếp theo trong sự phát triển của truyền hình là truyền hình tương tác. Khán giả có thể hỏi các câu hỏi về chương trình bằng cách sử dụng điều khiển từ xa của họ.

a) Comple the table with the passage letters in which these facts or events are mentioned. (Hoàn thành bảng dưới đây bằng cách điền vào các chữ cái đầu mỗi đoạn văn mà trong đó các sự kiện được đề cập tới.)

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch sử 9 Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Gợi ý:

1. D 2. B 3. B 4. C 5. A 6. D

b) Answer the question (Trả lời câu hỏi.)

1. What was a town crier? (Người rao tin là gì?)

=> A town crier was a person who went through city streets ringing the bell and shouting the lastest news.

2. How popular is the Kien Thuc Ngay Nay? (Tờ Kiến Thức Ngày Nay phổ biến như thế nào?)

=> The Kien Thuc Ngay Nay is widely read by both teenagers and adults.

3. What benefits does TV bring about to people's life? (Các kênh của TV mang lại lợi ích gì cho con người?)

=> Thanks to TV people now can get the lastest news and enjoy interesting programs and watch a variety of local and international programs on different channels.

4. What kind of magazines and newspapers do you read? (Bạn đọc loại sách và tạp chí nào?)

=> I read the magazines and newspapers on science and social issues.

5. What's your favorite type of media? Why? (Bạn thích loại phương tiện truyền thông nào? Tại sao?)

=> My favorite type of media is TV, because it can bring us a lot of varied news and interesting programs on every life and science.

3. Speak (Trang 42 SGK Tiếng Anh 9)

Work with a partner. Read the dialouge. (Thực hành với bạn. Đọc đoạn hội thoại sau.)

Hướng dẫn dịch:

Liên: Bạn thích xem thể thao, đúng không, Trung?

Trung: Không hẳn vậy. Một số môn thể thao quá bạo lực, và mình không thích xem chúng. Mình thích phim tài liệu hơn.

Liên: Mình thì ngược lại. Mình thích xem thể thao, còn phim tài liệu đôi với minh rất chán.

Trung: Nhưng bạn có xem tin tức, đúng không?

Liên: Đúng vậy, mình xem mỗi ngày. Nó cung cấp rất nhiều thông tin.

Trung: Mình cũng thích xem tin tức. Bạn không thích phim nước ngoài, đúng không?

Liên: Ừ, mình không thích.

Now make similar dialouge. Talk about the programs you like and dislike. (Bây giờ hãy làm những đoạn hội thoại tương tự. Nói về những chương trình bạn thích và không thích.)

Xem thêm:  Cảm nhận bài thơ Từ ấy của Tố Hữu - Văn mẫu lớp 11

Gợi ý:

Đoạn hội thoại 1:

A: You like watching cartoons, don't you, B?

B: Not really. Some cartoons are dull, and I don't like them. I prefer "Children's Corner".

A: I'm opposite. I love watching cartoons, and "Children's Corner" seems quite boring to me.

B: But you watch "Learning English through Songs", don't you?

A: Yes, nearly every show. It's very entertaining.

B: I enjoy it too. You don't like sports, do you?

A: No, I don't.

Đoạn hội thoại 2:

A: You like watching music, don't you, B?

B: Not really. Some music shows are very noisy, and I don't like watching them. I prefer folk music.

A: I'm opposite. I love watching Science programs, and music programs seem quite boring to me, especially pop music.

B: But you watch "Health for Everyone", don't you?

A: Yes, it's very useful, it offers us very interesting scientific news in medicine.

B: I enjoy it, too. You don't like drama shows, do you?

A: No, I don't. Most of them are very dull.

4. Listen (Trang 43 SGK Tiếng Anh 9)

Listen to a conversation between Chau and her father. Fill in the table with the information you hear. (Nghe đoạn hội thoại giữa Châu và bố của bạn ấy. Điền vào bảng các thông tin mà bạn nghe được.)

Gợi ý:

When? What happend?
7th or 8th century The first printed newspaper appeared in China.
(a) the late 19th century The telegraph was invented.
early 20th century Two new forms of news media appeared: (b) Radio and newsreel.
(c) in the 1950s Television become popular.
mid- and late 1990s (d) The Internet became a major force in journalism.
Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 6:The environment

5. Read (Trang 43-44 SGK Tiếng Anh 9)

Read the forum on the Internet (Đọc về diễn đàn trên mạng)

Hướng dẫn dịch:

Bài "The Internet" được gửi bởi Jimhello vào Thứ Ba ngày 10 tháng 12 năm 2002, lúc 9.07 tối.

Internet ngày càng phát triển và trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Bạn có thấy Internet hữu ích? Bạn dùng mạng để làm gì? Bao nhiêu thời gian bạn dành lướt web một ngày? Hãy trả lời những câu hỏi này.

DIỄN ĐÀN

Phản hồi # 1Re: The Internet

Được đăng bởi Sandra Morgan

Theo của tôi, Internet là một cách rất nhanh chóng và thuận tiện cho tôi để có được thông tin. Tôi cũng có thể giao tiếp với bạn bè và người thân của tôi bằng e-mail hoặc chat. Tuy nhiên, tôi không sử dụng Internet thường xuyên bởi vì tôi không có nhiều thời gian. Đối với tôi, Internet là một phát minh tuyệt vời của cuộc sống . Nó biến cả thế giới của chúng ta thành một ngôi làng nhỏ.

Loading...

Phản hồi # 2Re: The Internet

Được đăng bởi Honghoa

Không ai có thể phủ nhận những lợi ích của Internet trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, đó là một điều đáng tiếc đối với tôi cũng như đối với hầu hết bạn bè của tôi ở nông thôn. Internet là chỉ có ở các thành phố, do đó tôi không thể dễ dàng có được quyền truy cập vào nó. Đôi khi tôi đến thăm chú tôi ở thành phố vào cuối tuần, và đây là một dịp tốt để tôi khám phá Internet. Tôi dành hầu hết thời gian lang thang trên mạng vì tôi không biết có trang web nào hữu ích cho tôi.

Phản hồi # 3Re: The Internet

Được đăng bởi Huansui

Mọi người sử dụng Internet cho nhiều mục đích: giáo dục, truyền thông, giải trí và thương mại. Tuy nhiên, Internet có những hạn chế. Nó không chỉ tốn thời gian và tốn kém nhưng cũng nguy hiểm vì virus và các chương trình xấu. Hơn nữa, người sử dụng Internet đôi khi phải gánh chịu nhiều rủi ro như các thư rác hay thư rác điện tử, và rò rỉ thông tin cá nhân. Vì vậy, trong khi lướt mạng, hãy cảnh giác!

Answer (Trả lời câu hỏi)

1.What does Sandra use the Internet for? (Sandra sử dụng Internet vào việc gì?)

=> Sandra uses Internet to get information, communicate with her friends or relatives by e-mail or chatting.

2.Why is it difficult for Honghoa to get access to the Internet? (Tại sao nó là khó khăn cho Honghoa để có thể truy cập vào Internet?)

=> It's difficult for Honghoa to get access to Internet because she lives in the countryside and Internet is available only in cities.

3.According to Huansui, why do people use the Internet? (Theo Huansui, tại sao mọi người sử dụng Internet?)

=> According to Huansui, people use the Internet for various purposes: education, communication, entertainment and commerce.

4.Make a list of benefits of the Internet according to the three responses. (Tạo một danh sách các lợi ích của Internet dựa theo ba phản hồi.)

=> To the three responses, Internet has these benefits:

– education

– communication: communicating with relatives, friends by email or chatting

– entertainment: people can watch good films, play games on Internet to relax

– Nowadays people can use Internet to buy or sell their things they want

5.Are there any disadvantages of the Internet? If so, what are they? (Có bất kỳ sự hạn chế của Internet không? Nếu có, chúng là gì?

=> Yes, there are. Internet is very time-consuming and costly and there are many viruses and bad programs that have bad influence on small children.

6.Do you agree or disagree with the responses? (Bạn đồng ý hay không đồng ý với các phản hồi này?)

=> I agree with the responses.

7.What is your response to this forum? (Phản hồi của bạn tới diễn đàn là gì?)

=> In my opinion, Internet is a wonderful invention in the modern age, but it also has lots of disadvantages, especially for small children because of its bad programs. Therefore we should have a good control on its programs and keep careful eyes on our children.

6. Write (Trang 44 SGK Tiếng Anh 9)

Read the forum on the Internet in the reading text again (5. Read). Write a passage about…. (Hãy đọc lại bài diễn đàn trên Internet trong bài đọc. Sau đó, bạn hãy viết một đoạn văn nói về những ích lợi của Internet. Bạn có thể sử dụng những gợi ý sau.)

Hướng dẫn dịch:

– Mạng internet như là một nguồn thông tin (tin tức, bài báo, dự báo thời tiết,…)

– Mạng internet như là một nguồn giải trí (âm nhạc, điện ảnh, trò chơi,…)

– Mạng internet như là một nguồn giáo dục ( trực tuyến, bài học trực tuyến, ,…)

Bài viết gợi ý:

As we know, the Internet is, at present, becoming an important part of our everyday life. Almost of every aspect of life is concerned with the Internet, especially in developed countries.

People can use the Internet to do a lot of things. The Internet can be said a useful and effective instrument for daily activities.

Firstly, Internet can be a source of information at home. People needn't go news stands to buy newspapers or magazines. They can get information about weather easily and at any time as well.

Secondly, Internet is a source of entertainment. People can see films, or listen to their favorite songs or even play interesting games on the Internet. And this doesn't cost as much.

In addition, the Internet is also a good means of education. Students and schoolchildren now can use the Internet as a useful and time-saving device by on-line schools or on-line lessons. Moreover, Internet can be said a wonderful means for people in their self-study.

In sum, the Internet, in our present time, plays an essential role in the development of society and man's knowledge and life.

Language Focus (Trang 45-46 SGK Tiếng Anh 9)

1. Complete the dialouges with the correct tag. (Hoàn thành các đoạn hội thoại với phần câu hỏi đuôi đúng.)

1. Jim: You have read this article on the website, haven't you?

Lina: Not yet.

2. Minh: Baird produced the first TV picture in 1926, didn't he?

Thao: Yes, he did.

3. Thu: A daily newspaper was published in Germany in 1550, wasn't it?

Tri: No, it wasn't. It was in 1650.

4. Ha: You don't like playing computer games, do you?

Thanh: Yes, I do. But I don't have much time for it.

5. Mai: We are going to have cable TV soon, aren't we?

Thang: Yes, I think so.

2. Work with a partner. Look at the table. Ask and answer questions…. (Thực hành với một bạn cùng lớp. Hãy nhìn vào bảng. Hỏi và trả lời các câu hỏi về chương trình TV mà những người này thích và không thích. Sử dụng câu hỏi đuôi.)

Gợi ý:

1. A: Mai and Anh don't like news, do they?

B: No, they don't.

2. A: But Mai and Anh like movies, don't they?

B: Yes, they do.

3. A: Hanh and Tuan like news, don't they?

B: Yes, they do.

4. A: Mai and Hanh don't like sports, do they?

B: No, they don't.

5. A: Tuan and Hanh don't like games, do they?

B: No, they don't.

6. A: Mai and Anh don't like English lessons, do they?

B: No, they don't.

7. A: Hanh and Mai like cartoons, don't they?

B: Yes, they do.

8. A: Anh doesn't like games, does she?

B: No, she does.

3. Work with a partner. Ask and answer questions about each item in the box. (Thực hành với một bạn cùng lớp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về mỗi mục trong khung.)

Gợi ý:

soccer

Do you like playing soccer?

– No, I hate it. What about you?

– I like it.

fishing

Do you enjoy fishing?

– Yes, I love it. And you?

– I don't know. I've never tried it.

movies

Do you like going to the movies?

– No, I hate it. I enjoy watching films on TV at home.

– Neither do I. i love watching cartoons.

detective stories

Do you like reading detective stories?

– No, I hate it. It's a waste of time. How about you?

– I don't like it, either.

music

Do you enjoy listening to music?

– Yes, I like it very much, especially classical music.

– Oh, I enjoy listening to it, too.

4. Use the words in the three boxes to write true sentences about…. (Sử dụng các từ trong 3 khung dưới đây để viết thành các câu đúng về , anh chị, người thân, bạn bè của bạn và về chính bạn.)

Gợi ý:

– My younger brother enjoys playing computer games, but my sister doesn't. She likes listening to music.

– My uncle likes reading articles about current subjects, but my aunt doesn't. She loves reading advertisements.

– My friend, Hung, loves playing soccer, but my classmate Lan, doesn't. She loves writing letters.

– I myself dislike watching sports, but I love listening to music