Tiếng Anh lớp 11

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 9: The Post Office

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 9: The Post Office

A. Reading (Trang 100-101-102 SGK Tiếng Anh 11)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. How far is it from your house to the nearest post office? (Từ nhà bạn đến bưu điện gần nhất bao xa?)

=> The nearest post office is about 1km from my house.

2. How often do you go to the post office? What for? (Bao lâu thì bạn đến thư viện một lần? Để làm gì?)

=> I often go to the post office once a month to buy Television Magazine. Sometimes I also go there to send letters to my friends in other provinces.

=> I never go to the post office.

3. What services do you think the post office offers? (Theo bạn thì bưu điện có những dịch vụ gì?)

=> I think the post office offers many services such as mail and parcel service, money transfer service, press distribution, flower telegram service, telephone and fax service, phone cards and internet cards distribution, postal savings and so on.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the text which introduces the services provided by Thanh Ba Post Office…. (Đọc đoạn văn giới thiệu các dịch vụ được cung cấp bởi Bưu điện Thanh Ba và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

(Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối)

Bưu điện Thanh Ba được trang bị công nghệ tiên tiến và có văn phòng phía trước rộng rãi, thoải mải. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ với một đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt, luôn chu đáo và lịch sự với khách hàng.

Dịch vụ bưu phẩm và bưu kiện

Bạn có thể chọn gửi đường hàng không hay đường biển. Chúng tôi cũng có dịch vụ thư chuyển phát nhanh và thư chuyển phát nhanh (EMS) của bạn sẽ được chuyển trong thời gian ngắn nhất có thể.

Giới hạn trọng lượng tối đa của kiện hàng là 31.5kg. Chúng tôi đưa ra một mức giá rất cạnh tranh cho bưu kiện dưới 15kg.

Chuyển tiền nhanh

Chỉ cần tưởng tượng người thân của bạn đang sinh sống cách bạn hơn 1000km và bạn muốn gửi cho họ một số tiền một cách nhanh chóng. Dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và an toàn có thể có ích, số tiền này sẽ được gửi đến người thân của bạn trong vòng không đầy 24 giờ.

Gọi điện thoại và Fax

Bên cạnh dịch vụ cuộc gọi thoại thông thường, bưu điện của chúng tôi cung cấp dịch vụ cuộc gọi bạn bè. Dịch vụ này giúp bạn thông báo cho người nhận về thời gian và địa điểm để nhận cuộc gọi.

Nếu bạn muốn gửi một tài liệu và không muốn để mất đi định dạng ban đầu của nó, dịch vụ fax của chúng tôi sẽ giúp bạn. Truyền fax đã trở thành một hình thức rẻ và thuận tiện để truyền tải văn bản và biểu đồ từ nơi này đến nơi khác.

Phát hành báo chí

Đừng bận tâm phải đi ra ngoài sớm để mua báo hằng ngày của bạn. Chỉ cần đăng kí tờ báo và tạp chí yêu thích của bạn và chúng tôi sẽ phát báo tận nhà của bạn vào buổi sáng sớm.

Task 1. Circle the letter (A, B, C or D) before the word that…. (Khoanh tròn chữ cái (A, B, C hoặc D) trước từ có nghĩa trái với từ in nghiêng.)

Gợi ý:

1. C 2. B 3. D 4. C

Task 2. Read the text again and then answer the following question. (Đọc đoạn văn một lần nữa và sau đó trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is Thanh Ba Post Office equipped with? (Bưu điện Thanh Ba được trang bị cái gì?)

=> Thanh Ba Post Office is equipped with advanced technology and a spacious and pleasant front office.

2. What services are offered at Thanh Ba Post Office? (Có những dịch vụ nào ở bưu điện Thanh Ba?)

=> Mail and Parcel Service, Express Money Transfer, Phone Calls and Faxes, Press and Distribution and Flower Telegram Service are services at Thanh Ba Post Office.

3. According to the text, what are three different ways of send ins a letter? (Theo bài văn, ba cách gửi thư khác nhau là gì?)

=> They are airmail, surface mail and the Express Mail Service (EMS).

4. What is the Messenger Call Service used for? (Dịch vụ Messenger được dùng làm gì?)

=> It is used for notifying the recipient of the time and place to receive the call.

5. What will you have to do if you want to get your newspapers and magazines delivered to your house? (Bạn sẽ phải làm gì nếu bạn muốn người ta đem tạp chí đến tận nhà?)

=> You will have to subscribe to your favorite newspapers and magazines.

Task 3. Find evidence in text to support these statements. (Tìm chứng cứ trong đoạn văn để hỗ trợ các phát biểu này.)

Gợi ý:

1. The post office opens daily from 7 a.m to 9 p.m.

2. We offer a very competitive rate for parcels under 15kg.

3. We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

4. We offer a speedy and secure service of transferring money in less than 24 hours.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Answer the following questions. (Làm việc nhóm. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Which service provided by Thanh Ba Post Office do you think is the most important and why? (Dịch vụ nào được cung cấp bởi Bưu Điện Thanh Ba mà bạn nghĩ là quan trọng nhất và tại sao?)

=> In my opinion, it is Express Money Transfer. Because when you send some money to your relatives, certainly you can't feel safe and wonder whether it arrives or not. Now with this service, you feel much safer. Your money isn't only sent quickly but also securely.

2. What services do you think Thanh Ba Post Office should have in the future? (Theo bạn thì Bưu Điện Thanh Ba nên có các dịch vụ gì ở trong tương lai?)

=> I think they should expand their services such as the Internet Network and international phone calls.

B. Speaking (Trang 103-104 SGK Tiếng Anh 11)

Task 1. Work in pairs. Act out the dialogue and then answer the question: What service is the customer using in the dialogue? (Làm việc theo cặp. Diễn kịch theo cuộc hội thoại và sau đó trả lời câu hỏi: Trong đoạn hội thoại khách hàng sử dụng dịch vụ gì?)

Hướng dẫn dịch:

A: Xin lỗi!

B: Vâng ạ. Quý khách cần gì ạ?

A: Cháu có thể giúp tôi gửi tài liệu này tới cơ quan tôi bằng fax được không?

B: Tất nhiên ạ. Xin vui lòng cho cháu số fax?

A: Đó là 04.7223898.

B: Được rồi ạ. Bây giờ cháu đang gửi nó đi.

A: Cảm ơn. Ồ. Hết bao nhiêu tiền vậy?

B: 5 nghìn đồng ạ. Quý khách có thể xem bảng giá trên bàn.

A: Ừ. Tôi thấy rồi. Tiền đây cháu. Cảm ơn.

B: Không có chi.

What service is the customer using in the dialogue?

=> The service the customer is using is the fax service.

Task 2. Work in pairs. Make a conversation from the suggestions below. The conversation…. (Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc hội thoại từ các gợi ý dưới đây. Cuộc trò chuyện diễn ra tại bưu điện giữa một nhân viên (A) và một khách hàng (B) người muốn có một đường dây điện thoại được lắp đặt tại nhà.)

Gợi ý:

A: Good morning, can I help you?

B: I want to have a telephone line installed at home.

A: OK. Where do you live?

B: I live at 1102 Giai Phong Street. When can you install it?

A: We can install it one week after you have registered.

B: Can you come on Friday?

A: Yes, that's fine. Do you have telephone yet?

B: Yeah. I have a telephone already. How much is the installation fee and monthly fee?

A: Its fee is 1.4 million dong and the monthly fee is 50 thousand dong. Can you fill in this form?

B: Of course.

Task 3. Work in pairs. Imagine that one of you is a clerk at the post office…. (Làm việc theo cặp. Hãy tưởng tượng rằng một trong hai bạn là một nhân viên tại bưu điện và người kia là một khách hàng, tạo một cuộc hội thoại cho mỗi tình huống sau.)

1. Bạn muốn đăng ký mua tờ nhạt báo Lao Động trong vòng một năm và báo được đưa đến tận nhà cho bạn vào mỗi sáng trước 6 giờ 30. Địa chỉ của bạn là số 67 đường Ngọc Hà, Hà Nội.

2. Sinh nhật người bạn thân nhất của bạn vào ngày 16 tháng Năm. Bạn muốn dùng dịch vụ điện hoa của bưu điện để gửi đến bạn một tấm bưu thiệp và một bó hoa hồng vào ngày sinh nhất của cô ấy.

Gợi ý:

1.

A: Good morning. Can I help you?

B: I would like to subscribe to the Lao Dong daily newspaper.

A: Yes. How long would you like to subscribe to it?

B: For a year, please.

A: Where would you like to get the newspaper?

B: At home, please. I live at 67 Ngoc Ha Street.

A: OK. 67 Ngoc Ha Street.

B: Oh. Can I get the newspaper every morning before 6.30?

A: Right. Can you just fill in this form?

B: Of course.

2.

A: Good morning. Can I help vou?

B: Yes. I would like to send my friend a greeting cards and a bunch of red roses on her birthday.

A: Right. You can use Flower Telegram Service. It's fast and very convenient. When is your friend's birthday?

B: It's 16th May.

A: Where would you like to send flowers and greetings card?

B: At her home, at 1102 Giai Phong Street.

A: OK. 1102 Giai Phong Street.

B: Oh, can she get the gift before 7.00 a.m?

A: All right. Can you fill in this form, please?

B: Of course.

C. Listening (Trang 105-106 SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Is your family on the phone? What is your phone number? (Gia đình bạn có dùng điện thoại không? Số điện thoại của bạn là gì?)

=> Yes, we have a phone at home. Our phone number is 04 8838 838.

2. Does any member of your family have a cellphone? What make is it? (Có thành viên nào trong gia đình bạn có điện thoại di động không? Nhãn hiệu là gì?)

=> Yes, we have a Apple/Samsung/Oppo cell phone.

3. What do you think are the advantages and disadvantages of cellphones? (Theo em những lợi ích và tác hại của điện thoại di động là gì?)

=> With a mobile phone, you can contact other people easily. You always feel close to your family even when you are away from home. However, you don't have much privacy.

Listen and repeat.

commune: xã communal growth: sự phát triển của xã
digit subscriber: người đăng ký số rural network: mạng địa phương
capacity: khả năng, dung lượng, công suất  
Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 15: Space Conquest

While you listen (Trong khi bạn nghe)

You will hear some information about the development…. (Bạn sẽ nghe một số thông tin về sự phát triển của hệ thống điện thoại của Việt Nam trong vài năm qua. Nghe và làm các bài tập theo sau.)

Task 1. Listen and choose the best answer A, B, C or D for…. (Nghe và chọn câu trả lời A, B, C hoặc D đúng nhất cho các phát biểu và câu hỏi sau.)

Gợi ý:

1. B 2. D 3. C 4. D 5. C

Task 2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. According to the passase, which country has the highest growth in the number of telephone subscribers? (Theo đoạn văn, quốc gia nào có sự phát triển số điện thoại cao nhất?)

=> China has the highest growth in the number of telephone subscribers.

2. How many telephones were there in Vietnam in the early 1990s? (Vào đầu những năm 1990 ở Việt Nam có bao nhiêu điện thoại?)

=> In the early 1990s, there were only 140.000 telephones in Vietnam.

3. How were the fixed telephone numbers changed in 1996? (Các số điện thoại cố định đã thay đổi ra sao vào năm 1996?)

=> In 1996, the fixed telephone numbers were changed from six to seven digits in Hanoi and Ho Chi Minh City as well as five to six digits in other provinces.

4. When did the change of mobile telephone numbers take place? (Khi nào diễn ra sự thay đổi số điện thoại di động?)

=> In 2001.

5. According to the passage, how many communal post offices are there in Vietnam? (Theo đoạn văn thì có bao nhiêu bưu điện xã ở Việt Nam?)

=> There are 6,014 communal post offices in Vietnam.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Summarise the main ideas of the listening passasge. Your summary should have the following points. (Làm việc nhóm. Tóm tắt những ý chính của đoạn văn vừa nghe. Phần tóm tắt của bạn nên có những điểm sau đây.)

Gợi ý:

A: Over the past few years, Vietnam telephone system has quickly developed and ranks second to China in growth telephone numbers.

B: And in 1996, Vietnam upgraded its fixed telephone network by adding one digit in telephone system throughout the country.

C: In 2002, mobile phone system was introduced and upgraded.

D: And since 2000, Vietnam has reduced the monthly telephone fees for both fixed and mobile phones.

A: In the future, Vietnam will expand the telephone networks to rural areas.

D. Writing (Trang 107 SGK Tiếng Anh 11)

Writing a letter to express satisfaction (or dissatisfaction) (Viết một bức thư bày tỏ sự hài lòng (hoặc không hài lòng))

Task 1. Work with a partner. Imagine that you have been using some of the services provided by Thanh Ba Post Office…. (Làm việc với bạn cùng học. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã sử dụng một số dịch vụ được cung cấp bởi Bưu điện Thanh Ba (bạn đã học về bưu điện này trong phần Reading). Thảo luận về những điều mà có thể làm cho bạn hài lòng (hoặc không hài lòng) với các dịch vụ ở đó. Những ý dưới đây có thể có ích cho bạn.)

– Giờ mở cửa của bưu điện – quá muộn/quá sớm…
– Chất lượng trang thiết bị – chất lượng tốt/tồi/kém cần sửa chữa…
– Điều kiện an ninh của bưu điện – điều kiện an ninh tốt/kém / không ai trông giữ xe máy hoặc xe đạp/ kẻ móc túi,…
– Thái độ của nhân viên – lịch sự/có tính giúp đỡ/bất lịch sự/ngạo mạn
– Giá cả dịch vụ – thấp/cao/hợp lý…
– Tính đúng giờ của việc chuyển phát thư từ và báo – luôn luôn/không bao giờ đúng giờ/ đôi khi muộn/ thư và báo bị thất lạc…

Gợi ý:

– The opening hours of the post office

It is too early when closing at 9 p.m. It would be much better if the post office opened until 11 p.m so that customers can have access to the services.

– The quality of the equipment

Thanh Ba Post Office is a well-equipped and reliable address for the postal and telecommunication needs.

– The security conditions of the post office

The parking area of Thanh Ba Post Office is not a good and security place. Although the parking area is large, it has no security-guards.

– The attitude of the staff

The staff are always helpful and polite to the customers.

Task 2. After a year in the job, the director of Thanh Ba Post Office has invited residents…. (Sau một năm hoạt động, Giám đốc Bưu điện Thanh Ba đã mời cư dân trong khu phố viết thư cho ông ấy mô tả chất lượng của các dịch vụ mà họ đã nhận được. Viết một bức thư như vậy, bằng cách sử dụng những ý tưởng mà bạn đã thảo luận trong Bài tập 1.)

Gợi ý:

Bức thư 1:

Dear Sir,

I've been using the services provided by Thanh Ba Post Office for years and I am writing in response to your call for customers to express their satisfaction or dissatisfaction towards the post offices services.

Like other customers. I find your post office a well-equipped and reliable address for our postal and telecommunication needs. I am impressed by your spacious place for transaction…

I know that making everyone satisfied is hard work and sometimes seems impossible. What you and your staff have done so far for the development of the post office is encouraging and this letter is written in the hope that your post office will be a better place.

Your faithfully,

Nguyen Chien Thang

Bức thư 2:

Dear Sir,

I have been using the serrvices provided by Thanh Ba Post Office for years and I am writing in response to your call for customers to express their satisfaction or dissatisfaction towards the post office's services.

Like any other customers. I find your post office a well-equipped and reliable address for our postal and telecommunication needs. I am impressed by your spacious place for transaction. The seats in the lobby are pretty and always clean. The fax machines are always in good working condition and my colleagues in Ho Chi Minh City have no complaints about the quality of the documents I send them.

However, there are some minor drawbacks that need mentioning here. Although the parking area is large, it has no security guards and sometimes feel insecure when leaving my motorcycle there. Moreover, it would be much better if the post office opens until 11 p.m so that customers can have more access to your services.

I know that making everyone satisfied is a hard work and sometimes seems impossible. What you and your staff have done so far for the development of the post office is encouraging and this letter is written in the hope that your post office will be a better place.

Your faithfully,

Nguyen Chien Thang

Bức thư 3:

Dear Sir,

I have been using the services provided by Thanh Ba Post Office for years and I am in response to your call for customers to express their satisfaction or dissatisfaction towards the post office services. Like many other customers, I find your post office a well equipped and reliable address.

Firstly, I'm impressed by your spacious place for transaction, the seats are clean. Nine telephone boxes are always available so customers do not have to wait to make their call. More interestingly. I am satisfied with the price of the services. Although the packing area is large, it has no security guards and I sometimes feel insecure when leaving my motorbike there.

And the last point I would like to comment on is the opening hours of the post office. I think it would be better if the post office opens until 11 p.m so that customers can have more access to your services. I know that you and your staff have done so far for the developmem of the post office.

This letter is written in the hope that your post office will be a better place.

Your faithfully,

Nguyen Chien Thang

E. Language Focus (Trang 108-109-110 SGK Tiếng Anh 11)

Grammar

Exercise 1. Explain what the words below mean, using the phrases from the box. (Giải thích nghĩa của những từ dưới đây, sử dụng các cụm từ trong khung.)

Gợi ý:

1. A burglar is someone who breaks into the house to steal things.

2. A customer is someone who buys something from a shop.

3. A shoplifter is someone who steals from a shop.

4. A coward is someone who is not brave.

5. A tenant is someone who pays rent to live in a house or flat.

Exercise 2. Complete each sentence, using who, whom, or whose. (Hoàn thành mỗi câu, sử dụng who, whom, hoặc whose.)

Gợi ý:

1. who 2. whose 3. whom/who 4. whose 5. whom/who

Exercise 3. Join the sentences, using who, that, or which. (Kết hợp câu, sử dụng who, that, hoặc which.)

Gợi ý:

1. The man who answered the phone told me you were away.

2. The waitress who served us was very impolite and impatient.

3. The building which was destroyed in the fire has now been rebuilt.

4. People who were arrested have now been released.

5. The bus which goes to the airport runs every half an hour.

Exercise 4. Join the sentences below, using who, whose, or which. (Kết hợp các câu dưới đây, sử dụng who, whose, hoặc which.)

Gợi ý:

1. Peter, who has never been abroad, is studying French and German.

2. You've all met Michael Wood, who is visiting us for a couple of days.

3. We are moving to Manchester, which is in the north-west.

4. I'll stay with Adrian, whose brother is one of my closest friends.

5. John Bridge, who has just gone to live in Canada, is one of my oldest friends.

Test Yourself C (trang 111-112-113) (Trang SGK Tiếng Anh 11)

I. Listening (2.5 points)

Listen to the conversation and put these telephone expression in…. (Nghe cuộc hội thoại và đặt các câu hội thoại qua điện thoại theo thứ tự bạn nghe được từ 1-11. Số 1 đã được làm sẵn cho bạn.)

Gợi ý:

1. g 2. b 3. e 4. f 5. d 6. j
7. h 8. k 9. c 10. a 11. i  
Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 13: Hobbies

II. Reading (2.5 points)

Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

Ở các quốc gia khác nhau có nhiều phong tục thú vị trong cách tổ chức mừng năm mới. Ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, người ta tụ họp ngay trước giao thừa và chọn 12 quả nho từ một chùm nho lớn. Khi đồng hồ điểm giờ năm mới, mỗi người ăn 12 quả nho và chúc may mắn cho mọi người. 12 quả nho tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Ở Iran, ngày đầu năm mới được gọi là No-Ruz. Nó bắt đầu vào ngày 21 tháng 3 và kéo dài 13 ngày. No-Ruz là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc vì mùa đông vừa kết thúc và mùa xuân đang bắt đầu. Mỗi thành viên trong gia đình thường đọc kinh Koran, và sau đó ôm nhau và nói "Chúc bạn sống lâu 100 tuổi!"

1. What do people in Spain and Portugal often do before midnight on New Year's Eve? (Người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thường làm gì trước đêm giao thừa Năm mới?)

=> They gather before midnight and select twelve grapes from a large bunch.

2. Why do the Spanish and Portuguese people eat twelve grapes on New Year's Eve? (Tại sao người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ăn 12 quả nho vào đêm giao thừa?)

=> Because the twelve grapes are symbols of the twelve months of the year.

3. Where in the world is the New Year's Day called No-Ruz? (Nơi nào trên thế giới mà Ngày đầu năm mới được gợi là No-Ruz?)

=> In Iran.

4. How long does it last? (Nó kéo dài bao lâu?)

=> It lasts for thirteen days.

5. What do people usually do on No-Ruz? (Người ta thường làm gì vào No-Ruz?)

=> They read from the Koran, then all embrace each other and say, "May you live 100 years!"

III. Pronunciation and Grammar (2.5 points)

a) Listen and put a tick (v) in the right box, paying…. (Nghe và đặt một dấu (v) vào hộp đúng, chú ý đến cách phát âm của phần gạch chân của từ.)

Gợi ý:

1. glean 2. fry 3. thrive 4. overthrow

b) Join the sentences, using who or which. (Kết hợp các câu, sử dụng who hoặc which)

Gợi ý:

1. The Earth is a planet which can support life.

2. The book is about a girl who runs away from home.

3. A dictionary is a book which gives you the meaning of words.

c) Match the clause in column A with the one in column B…. (Ghép mệnh đề ở cột A với mệnh đề ở cột B để tạo thành một câu điều kiện hoàn chỉnh.)

Gợi ý:

1. c 2. b 3. a

IV. Writing (2.5 points)

In 120 words, write a paragraph on what you like and don't like about our Tet holiday. Your writing…. (Trong 120 từ, viết một đoạn văn về những gì bạn thích và không thích ngày nghỉ Tết của chúng ta. Bài viết của bạn nên gồm các hoạt động mà người ta thường làm trước và trong Tết, thực phẩm và thời tiết ngày Tết. Bạn có thể sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Gợi ý:

Phiên bản 1:

Tet is one of the most important traditional holiday in our country. It celebrates the Lunar New Year. Actually Tet starts on the first day of the lunar year, however people always prepare for it well in advance. The house is usually cleaned and decorated with beautiful things such as flowers and pictures. Peach flowers and kumquat trees are very typical at Tet. Almost every house has at least either peach flowers and kumquat trees, some even have both in their houses at Tet. During Tet people enjoy traditional foods such as banh chung, fruit jam,… On the first day of the Lunar New Year, people often go to pagodas or churches then they visit their relatives. I enjoy Tet holidays because we often have "lucky money" at Tet and we can get up later than usual. The only thing I don't like at Tet is that the weather is wet and cold.

Phiên bản 2:

Tet is one of the most important traditional holiday in our country. It celebrates the Lunar New year. Actually Tet starts on the first day of the lunar year, however people always prepare well for it in advance. The house is usually cleaned and decorated with flowers, kumquat trees or peach flowers. People usually buy sweets, candies, biscuit,… and prepare traditional food: banh chung. In Tet holiday, people visit relatives and friends. They also go to pasodas or churchs. Children are very happy in that time because they usually receive lucky money inside red envelopes. Both children and adults take part in traditional games. People usually are polite to each other because they want to have good luck on New Year's Day. Tet holiday is the time people always expect in the year.

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 12: The ASIAN Games

Từ khóa từ Google:

  • https://hocsinhgioi vn/giai-bai-tap-tieng-anh-11-unit-9-post-office

Post Comment