Giải bài tập Lịch sử 6

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

(trang 50 sgk Lịch Sử 6): – Vì sao Mã Viện lại được chọn là chỉ huy đội quân xâm lược?

Trả lời:

  Vì Mã Viện là viên tướng lão luyện, nổi tiếng gian ác, lại lắm mưu, nhiều kế, quen chinh chiến ở phương Nam.

Bài 1: Trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Lời giải:

 

– Về phía quân xâm lược Hán: thời gian – tướng chỉ huy – lực lượng – tấn công Hợp Phố – chia hai đạo thủy bộ tấn công vào đất Giao Chỉ – hợp quân ở vùng Lãng Bạc…

– Về phía quân ta: chiến đấu anh dũng ở Hợp Phố – Hai Bà Trưng kéo quân về Lãng Bạc, cuộc chiến ác liệt – quân ta lùi về Cổ Loa, Mê Linh – quân ta lùi về Cấm Khê – tháng 3 – 43, Hai Bà Trưng hi sinh anh dũng – cuộc kháng chiến tiếp tục đến tháng 11 – 43 thì chấm dứt.

Bài 2: Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên điều gì?

Lời giải:

 

Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi dã nói lên:

– Nhân dân ta thương tiếc, kính trọng, ghi nhớ công ơn Hai Bà Trưng và những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Xem thêm:  Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

– Khẳng định tinh thần không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ của nhân dân ta.

Post Comment