Giải bài tập Địa lý 6

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất

(trang 67 sgk Địa Lí 6): – 1. Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam nằm ở những vĩ độ nào? Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường này lúc 12 giờ trưa vào các ngày nào?

Trả lời:

– Chí tuyến Bắc nằm ở vĩ độ 23o27 B; chí tuyến Nam nằm ở vĩ độ 23o27 N.

– Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở chí tuyến Bắc vào ngày 22-6 (hạ chí) và chiếu vuông góc với mặt đất ở chí tuyến Nam vào ngày 22-12 (đông chí).

(trang 67 sgk Địa Lí 6): 2. Trên bề mặt Trái Đất còn có các vòng cực Bắc và Nam. Em hãy cho biết cấc đường này nằm ở các vĩ độ nào?

Trả lời:

– Vòng cực Bắc nằm ở vĩ độ 66o33B.

– Vòng cực Nam nằm ở vĩ độ 66o33N.

(trang 67 sgk Địa Lí 6): – 3. Dựa vào hình 58, hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất.

 giai bai tap dia ly lop 6 bai 22 cac doi khi hau tren trai dat - Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất

Trả lời:

Trên Trái Đất, có năm đới khí hậu: một đới khí hậu nhiệt đới, hai đới khí hậu ôn đới, hai đới khí hậu hàn đới.

(trang 68 sgk Địa Lí 6): – Hãy xác định vị trí của đới nóng hay nhiệt đới (dựa theo hình 58)

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 23: Sông và hồ

Trả lời:

Vị trí của đới nóng (hay nhiệt đới): từ 23o27’ B đến 23o27’ N.

(trang 68 sgk Địa Lí 6): – Hãy xác định vị trí của hai đới ôn hoà hay ôn đới (dựa theo hình 58)

Trả lời:

Vị trí của hai đới ôn hòa (hay ôn đới): từ 23o27’B đến 66o33’B và từ 23o27’Nđến 66o33’ N.

(trang 68 sgk Địa Lí 6): – Hãy xác định vị trí của đới lanh hay hàn đới (dựa theo hình 58)

Trả lời:

Vị trí của hai đới lạnh (hay hàn đới): từ 66o33’B đến 90oB (cực Bắc) và từ 66o33’ N đến 90oN (cực Nam).

Câu 1:Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vòng đai nhiệt nào?

Lời giải:

– Các chí tuyến là ranh giới của các vành đai nóng và vành đai ôn hòa.

– Các vòng cực là ranh giới của các vành đai ôn hòa và vành đai lạnh.

Câu 2: Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới và cho biết lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?

Lời giải:

Trả lời:

– Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới:

+ Quanh năm có góc chiếu của ánh sáng mặt trời lúc giữa trưa tương đối lớn và thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau ít.

+ Quanh năm nóng

– Gió thổi thường xuyên là gió Tín phong.

– Lượng mưa trung bình năm đạt từ 1.000 mm đến trên 2.000mm.

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Câu 3: Nêu đặc điểm của khí hậu ôn đới và cho biết gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Lời giải:

– Đặc điểm của khí hậu ôn đới:

+ Góc chiếu của ánh sáng mặt trời và thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau nhiều.

+ Lượng nhiệt trung bình. Các mùa thể hiện rất rõ trong năm.

+ Lượng mưa trong năm dao động từ 500 mm đến 1.000 mm.

– Gió thường xuyên thổi trong khu vực này là gió Tây ôn đới

Câu 4: Nêu đặc điểm của khí hậu hàn đới và cho biết gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Lời giải:

– Đặc điểm của khí hậu hàn đới:

+ Góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ. Thời gian chiếu sáng dao động rất lớn về sô ngày và số giờ trong ngày.

+ Là khu vực giá lạnh, có băng tuyết hầu như quanh năm.

+ Lượng mưa trung bình năm thường dưới 500 mm.

– Gió thổi trong khu vực này chủ yếu là gió Đông cực.

Post Comment