Giải bài tập Địa lý 6

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Câu 1: Quan sát biểu đồ hình 55 và trả lời các câu hỏi sau:

– Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Thể hiện trong thời gian bao lâu?

Yếu tố nào được biểu hiện theo đường là yếu tố nào?

Yếu tố nào được biểu hiện bằng hình cột là yếu tố nào?

– Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng nào?

– Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng nào?

– Đơn vị để tính nhiệt độ là gì? Đơn vị tính lượng mưa là gì?

giai bai tap dia ly lop 6 bai 21 thuc hanh phan tich bieu do nhiet do lu - Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Lời giải:

– Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ: nhiệt độ và lượng mưa trung bình qua các tháng năm.

+ Yếu tố được biểu hiện theo đường: nhiệt độ.

+ Yếu tố được biểu hiện bằng hình cột: lượng mưa.

– Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng: nhiệt độ.

– Trục dọc bên trái dùng đề đo tính đại lượng: lượng mưa.

– Đơn vị để tính nhiệt độ là oc ; đơn vị để tính lượng mưa là mm.

Câu 2: Dựa vào các trục của hệ tọa độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào bảng sau:

Lời giải:

giai bai tap dia ly lop 6 bai 21 thuc hanh phan tich bieu do nhiet do lu 1 - Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa giai bai tap dia ly lop 6 bai 21 thuc hanh phan tich bieu do nhiet do lu 2 - Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Câu 3:3. Từ các bảng số liệu trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội.

Xem thêm:  Suy nghĩ về câu nói: Kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược lại nó rất chủ động. Đó là sức mạnh tập trung

Lời giải:

Nhiệt độ và lượng mưa có sự chênh lệch giữa các tháng trong năm: có tháng nhiệt độ cao, có tháng nhiệt độ thấp, có tháng mưa nhiều, có tháng ít mưa. Sự chênh lệch nhiệt độ và lượng mưa giữa tháng cao nhất và thấp nhất tương đối lớn.

Câu 4: Quan sát hai biểu đồ hình 56, 57 và trả lời các câu hỏi trong bảng sau:

giai bai tap dia ly lop 6 bai 21 thuc hanh phan tich bieu do nhiet do lu 3 - Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa giai bai tap dia ly lop 6 bai 21 thuc hanh phan tich bieu do nhiet do lu 4 - Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Lời giải:

giai bai tap dia ly lop 6 bai 21 thuc hanh phan tich bieu do nhiet do lu 5 - Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Câu 5:5. Từ bảng thống kê trên cho biết biểu đồ nào là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điềm ở nửa cầu Bắc? Biểu đồ nào là biểu đồ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Nam? Vì sao?

Lời giải:

– Biểu đồ A (hình 56) là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc (mùa nóng, mưa từ tháng 4 đến tháng 10).

– Biểu đồ B (hình 57) là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Nam (mùa nóng, mưa từ tháng 10 đến tháng 3).

Post Comment