Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Trang 103 sgk Địa Lí 10: Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?

Trả lời:

– Ở các nước đang phát triển, hoạt động nông nghiệp liên quan đến việc làm, thu nhập và đời sống của đa số dân cư, gắn liền cới phần lớn lãnh thổ quốc gia, vì thế phát triển nông nghiệp có vai trò quan trọng đặc biệt đối với sự ổn định kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước.

Trang 105 sgk Địa Lí 10: Em hãy nêu ví dụ để chứng minh ảnh hưởng của các nhân tố đối với phân bố nông nghiệp.

Trả lời:

Sự phân đới nông nghiệp trên thế giới phụ thuộc vào sự phân đới tự nhiên.

– Năng suất cây trồng phụ thuộc vào chất lượng đất; những vùng đất phì nhiều, màu mỡ thường là những vùng nông nghiệp trù phú (đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long…).

– Khí hậu và nguồn nước với các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, gió, bão, lụt,… có ảnh hưởng rất lớn đến việc xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời vụ, khả năng xen canh, tăng vụ…

– Sinh vật cùng với các loài cây to, nguồn thức ăn tự nhiên, đồng cỏ… là cơ sở thức ăn tự nhiên cho gia súc và ảnh hưởng đến việc xác định cơ cấu vật nuôi cũng như sự phát triển chăn nuôi.

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

– Các cây trồng, vật nuôi cần nhiêu công chăm sóc (như cây lúa nước) phải phân bố ở những nơi có nhiều .

– Chính sách giao đất, giao rừng ở nước ta đã thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ.

– Tiến bộ khoa học kĩ thuật trong nông nghiệp tác động đến việc nâng cao năng suất, chất lượng và sản lượng, góp phân chủ động trong sản xuất. Các giống cây trồng, vật nuôi mới đã cho nâng suất cao,…

– Thị trường tiêu thụ tác động tới giá cả nông sản, đến việc điều tiết sản xuất và ảnh hưởng đến chuyên môn hóa (ví dụ tác động của giá cả thị trường thế giới đến sản xuất cà phê, cao su ở nước ta trong những năm gần đây).

Trang 106 sgk Địa Lí 10: Em hây nêu ví dụ vò các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta .

Trả lời:

– Các trang trại thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long, trang trại cây công nghiệp dài ngày ở Tây Nguyên, đông Nam Bộ,…

– Thể tổng hợp nông nghiệp ngoại thành, xung quanh thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chi Minh,…

– Vùng nông nghiệp đồng bằng sông Hồng, vùng nông nghiệp đồng bằng song Cửu Long…

Loading...

Câu 1: Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội.

Lời giải:

Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm: nông – lâm – ngư nghiệp có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và đời sống xã hội, thể hiện 1 việc:

Xem thêm:  Phân tích truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao - Văn mẫu lớp 11

– Cung cấp lương thực, thực phẩm cho .

– Đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

– Sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ.

Câu 2: Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất?

Lời giải:

– Các đặc điểm:

  + Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.

  + Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các cây trồng, vật nuôi.

  + Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ.

  + Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

  + Trong nền kinh tế , nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hoá.

– Đặc điềm quan trọng nhất: Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế được. Vì, không thể có sản xuất nông nghiệp nếu không có đất đai. Quy mô và phương hướng sản xuất, mức độ thâm canh và cả việc tổ chức lãnh thổ phụ thuộc nhiều vào đất đai.

Câu 3: Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của hai hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

Lời giải:

a) Trang trại

– Hình thức sản xuất cơ sở trong nông nghiệp được hình thành trong thời kì công nghiệp hoá, thay thế cho kinh tế tiểu nông tự cấp, tự túc.

Xem thêm:  Giải thích câu thành ngữ Ăn phải nhai nói phải nghĩ

– Đặc điểm:

  + Mục đích chủ yếu: sản xuất nông phẩm hàng hoá theo nhu cầu thị trường.

  + Tư liệu sản xuất (đất đai) thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng của một người chủ độc lập (tức là người có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh).

  + Quy mô đất đai và tiền vốn tương đối lớn.

  + Cách thức tổ chức sản xuất tiến bộ đẩy mạnh chuyên môn hóa chứ không sản xuất đa dạng, đa canh), tập trung vào những nông sản có lợi thế so sánh và khả năng sinh lợi cao hơn và thâm canh (đầu tư vốn trên mỗi đơn vị điện tích, đầu tư những công nghệ sản xuất tiến bộ,…).

  + Các trang trại đều có thuê mướn lao động (thường xuyên và thời vụ).

b) Vùng nông nghiệp

– Là hình thức cao nhất cùa tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. Đây là những lãnh thổ sản xuất nông nghiệp tương đối đồng nhất về các điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội nhằm phân bố hợp lí cày trồng, vật nuôi và hình thành các vùng chuyên môn hóa nông nghiệp.